Câu hỏi thường gặp - CENTURY

Câu hỏi thường gặp

Tất cả các cửa hàng đều mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần (Riêng BAYA Savico mở cửa từ 9 giờ sáng đến10 giờ tối).

Đầu tiên, bạn cảm phiền kiểm tra kỹ lại các kiện hàng một lần nữa. Một số mặt hàng được chia thành nhiều kiện. Số kiện được ghi rõ trên thùng và nhãn hàng. Nếu nghi ngờ thiếu mất kiện hàng nào đó, hoặc hàng hóa bên trong kiện bị thiếu, vui lòng liên hệ cửa hàng đã mua hàng với hóa đơn gốc và tờ hướng dẫn lắp ráp để đối chiếu. Đối với hàng gia dụng bị thiếu bộ phận, bạn cần cung cấp số serial của sản phẩm.